معنی کلمه کلاته آهنگرها در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کلاته آهنگرها. [ ک َ ت ِ هََ گ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قصبه بخش حومه ٔ شهرستان سبزوار. محلی جلگه و معتدل است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).