معنی کلمه ثقلان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثقلان . [ ث َ ق َ ] (ع اِ) تثنیه ٔ ثَقَل . ثقلین .

آدمی و پری . آدمیان و پریان . انس و جن : شمس الوزراء احمد عبدالصمد آن کو شمس الوزراء نیست که شمس ثقلان است . منوچهری .

سید ثقلان ؛ رسول اکرم صلوات اﷲ علیه : زانکه تو هم نام سید ثقلانی مادح هم نام سیدالثقلانم . سوزنی .