معنی کلمه خصب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خصب . [ خ َ ] (ع مص ) فربه کردن . (یادداشت بخط مؤلف ). چاق کردن .