معنی کلمه شمیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شمیر. [ ش ِم ْ می ] (ع ص ) دانای امور. آزموده کار. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). مرد جلد خویشتن ورچیده . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

ماده شتر تیزرو. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).