معنی کلمه کلاته آقاخان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کلاته آقاخان . [ ک َ ت ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی جرکلان بخش مانه شهرستان بجنورد. از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).