معنی کلمه محبوق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
محبوق . [ م َ ](ع ص ) مردی احمق شده . (مهذب الاسماء). حُبُق . گول .