معنی کلمه حسن آباد سنجابی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسن آباد سنجابی . [ ح َ س َ دِ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان خرم آباد به کرمانشاه . جلگه وسردسیر است . 240 تن سکنه ٔ شیعه ٔ فارسی و لری زبان دارد. آب آن از رودخانه ٔ نصیر و محصول آن غلات ، تریاک ، توتون ، لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . ساکنین از طایفه ٔ سنجابی هستند و زمستان قشلاق میروند.