معنی کلمه یاپونچی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یاپونچی . (اِ) یاپونچه . رجوع به یاپونچه شود.