معنی کلمه گیوه کی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گیوه کی . [ گی وَ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خزل شهر نهاوند. واقع در 28هزارگزی شمال باختری نهاوند و 7هزارگزی شهرک . محلی دامنه و هوای آن سردسیر و سکنه ٔ آن 360 تن است . آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات ، حبوب ، انگور، لبنیات ، چغندر قند و توتون آن بخوبی معروف است . شغل اهالی زراعت و گله داری است . ایل یارمطاقلو برای تعلیف احشام به این ده می آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).