معنی کلمه ابوالغازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالغازی . [ اَ بُل ْ ] (اِخ ) یازدهمین و آخرین امرای جانی یا هشترخانی (1171 تا 1200 هَ. ق .). و سلطنت او به دست امرای منگیت منقرض گشت .