معنی کلمه ضغیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضغیب . [ ض َ ] (ع اِ) آواز خرگوش و گرگ . (منتهی الارب ). بانگ خرگوش . (مهذب الاسماء).

آواز حرکت نره ٔ اسب در غلاف خود. (منتهی الارب ).