معنی کلمه ذریح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذریح . [ ذِرْ ری ] (اِخ ) نام بتی بود به نجیر از ناحیه ٔ یمن ، نزدیک حضرموت . (معجم البلدان ).