معنی کلمه علی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی . [ ع َ ] (اِخ ) ابن ابراهیم بن شاطر. عالم ریاضی دمشق (متوفی در سال 777هَ . ق .). رجوع به علی بن شاطر و به ابن شاطر شود.