معنی کلمه گیوک پایین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گیوک پایین . [ گی وَ ک ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شهاباد بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند. واقع در 18هزارگزی جنوب باختری بیرجند. محلی کوهستانی و هوای آن معتدل و سکنه ٔ آن 25 تن است . آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و میوه جات است . شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان کرباس بافی است . معدن مس و زاج سیاه در کوههای اطراف آن موجود است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).