معنی کلمه کلاءة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کلاءة. [ ک ُ ءَ ] (ع اِ) درنگ و تأخیر و مهلت و نسیئة و بیعانه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء): و مااعطیت فیه نسیئة من الدراهم فهی الکلاءة. (منتهی الارب ) (آنندراج ).