معنی کلمه یحنس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یحنس . [ ی ُ ح َن ْ ن َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ مولی الزبیربن عوام ، مکنی به ابوموسی ،تابعی و محدث است و از ام الدرداء روایت کند و ابوصخر حمیدبن زیاد از او روایت دارد. (یادداشت مؤلف ).