معنی کلمه حسن آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسن آباد. [ ح َ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چناران بخش حومه ٔ شهرستان مشهد در 3هزارگزی جنوب شوسه ٔ مشهد به قوچان . جلگه و معتدل است . 150 تن سکنه ٔ شیعه ٔ فارسی و کردی دارد. آب آن از قنات و محصول آن غلات ، زیره ، پنبه و شغل اهالی زراعت و مالداری است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).