معنی کلمه لاف پیمای در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاف پیمای . [ پ َ / پ ِ ] (نف مرکب ) لاف زن : مکن خود را تسلی از علاج لاف پیمایان ز خاموشان طلب کن نسخه ٔ درد سرخود را. دانش (از آنندراج ).