معنی کلمه ذریح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذریح . [ ذَ ] (اِخ ) پدر قبیله ای است از عرب .