معنی کلمه بدزیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بدزیب .[ ب َ ] (ص مرکب ) بدنما و نازیبا. (آنندراج ). نازیبا.

بی ظرافت و بی نزاکت . (ناظم الاطباء).