معنی کلمه جلف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلف . [ ج ُ ] (ع اِ) ج ِ جلیفة.(اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به جلیفة شود.