معنی کلمه حسن آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسن آباد. [ ح َ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ باختر شهرستان رفسنجان در 12هزارگزی شمال شوسه ٔ رفسنجان به یزد. جلگه و سردسیر است . 270 تن سکنه ٔ فارسی زبان دارد. آب آن از قنات و محصول آن غلات ، پسته ، پنبه و شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).