معنی کلمه ژوزنکور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژوزنکور. [ زِ ن ِ ] (اِخ ) نام کرسی بخش در ایالت هت -مارْن از ولایت شُمُن ، دارای 219 تن سکنه .