معنی کلمه سگلابیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سگلابیدن . [س َ دَ ] (مص مرکب ) عف عف کردن سگ . (ناظم الاطباء).