معنی کلمه تزویر داشتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تزویر داشتن . [ ت َزْ ت َ ] (مص مرکب ) دورویه بودن و مکر داشتن . (ناظم الاطباء). و رجوع به تزویر شود.