معنی کلمه یحمدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یحمدی . [ ی َ م َ دی ی ] (ص نسبی ) منسوب است به یحمد که شاید بطنی از ازد باشد. (از انساب سمعانی ).