معنی کلمه قلاون الفی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلاون الفی . [ ] (اِخ ) رجوع به سیف الدین قلاون الفی ، منصور شود.