معنی کلمه حسن آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسن آباد. [ ح َ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قنوات بخش حومه ٔ شهرستان قم در 12هزارگزی خاور قم و یکهزارگزی راه سراچه به قم . جلگه و معتدل است . دارای 250 تن سکنه ٔ شیعه ٔ فارسی زبان است . آب آن از قنات شور و محصول آن غلات ، صیفی ، انار،انجیر و پنبه است و شغل اهالی زراعت و قالیچه و گلیم و جوال بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).