معنی کلمه جلدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلدی . [ ج ِ ] (ص نسبی ) پوستی . - امراض جلدی ؛ بیماری های پوستی . (از یادداشت های دهخدا).