معنی کلمه جلدة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلدة. [ ج ِ دَ ] (ع اِ) پوست و این اخص از جلد است . (منتهی الارب ). نوعی از جلد.

قطعه ای از جلد.

قوم من جلدتنا؛ ای من انفسنا و عشیرتنا. (از اقرب الموارد).