معنی کلمه جلدب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلدب . [ ج َ دَ ] (ع ص ) بسیار سخت و قوی . (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ).