معنی کلمه جلد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلد. [ ج ُ ل ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ جَلد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).