معنی کلمه نضیرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نضیرة. [ ن َ رَ ] (ع ص ) جمیلة. تأنیث نضیر است . (از اقرب الموارد). رجوع به نضیر شود.