معنی کلمه سگ باز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سگ باز. [ س َ ] (نف مرکب ) بازی کننده ٔ با سگ . آنکه با سگ بازی کند.

معرکه گیری که با سگ بازی کند و سگ را در رقص آورد. (آنندراج ) : اگر بود سگ باز از اهل درد چرا با سگ خویش بازی نکرد. میرزاطاهر وحید (از آنندراج ).

آنکه در صورت انسان باشد و در کردار مانند سگ . (ناظم الاطباء).