معنی کلمه ذات یدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات یدین . [ ت ُ ی َ دَ ] (ع اِ مرکب ) قبل ذات یدین ؛ پیش از هر چیز. قبل از همه . به اول وَهلة: لقیته قبل ذات یدین . و قیل اول نفس ذات یدین . و نیز صاحب المرصع گوید کنایه از سرعت در کار است .