معنی کلمه جلحان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلحان . [ ج ِ ] (ع ص ) تنگ دل بخیل . جِلْحَن کدرهم مثله . (آنندراج ) (ناظم الاطباء). رجوع به جِلحَن شود.