معنی کلمه قلات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلات . [ ق َ ] (اِخ ) ده بزرگی است از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان شیراز واقعدر 33 هزارگزی شمال باختر شیراز و 4 هزارگزی شوسه ٔ شیراز به اردکان . موقع جغرافیائی آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است . سکنه ٔ آن 2807 تن می باشد. آب آن ازچشمه و محصول آن غلات و صیفی ، میوه جات و شغل اهالی زراعت ، باغداری و کسب است . این ده 2 باب دبستان و معدن سنگ گچ دارد. راه آن فرعی است ، و تفرجگاه تابستانی اهالی شیراز است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).