معنی کلمه تزریقات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تزریقات . [ ت َ ] (اِ) ج ِ تزریق . درچکانیدنها. و رجوع به تزریق شود.