معنی کلمه گاییدگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گاییدگی . [ دَ / دِ ] (حامص ) حالت و چگونگی گائیده . عمل گائیده شدن .