معنی کلمه نضج یافته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نضج یافته . [ ن ُ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) پخته شده . رسیده شده . (ناظم الاطباء).