معنی کلمه ضغب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضغب . [ ض َ ] (ع مص ) بانگ خرگوش و گرگ برزدن برای بیم کردن کسی .

ضَغَب المراءة؛ آرمید با زن .

ضَغَب الارنب ؛ نالید خرگوش وقتی که گرفتار شد. (منتهی الارب ).