معنی کلمه جلبقة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلبقة. [ ج َ ب َ ق َ ] (ع اِ) سروصدا و دادوفریاد وضجه . (از اقرب الموارد). شوروغوغا. (منتهی الارب ).