معنی کلمه کفربیا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کفربیا. [ ک َ ف َ ب َی ْ یا ] (اِخ ) شهری بوده در کنار رود جیحان (رود پیرامس ). (از معجم البلدان و جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی ص 140). این نام در حدود العالم کمریناست . (حدود العالم چ دانشگاه ص 171).