معنی کلمه دشکره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دشکره . [ دَ ک َ رَ / رِ] (اِ) دسکره . (ناظم الاطباء). رجوع به دسکره شود.