معنی کلمه یحابیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یحابیر. [ ی َ ] (ع اِ) یَحابِر. ج ِ یحبور. (از منتهی الارب ). و رجوع به یحبور شود.