معنی کلمه رنگریزی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رنگریزی . [ رَ ] (حامص مرکب ) رنگرزی . صباغی . رجوع به رنگریز و رنگرزی شود.