معنی کلمه هامل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هامل . [ م ِ ] (ص ) همدل و موافق . (ناظم الاطباء).

مشابه و یکسان . (ناظم الاطباء) (اشتینگاس ) .