معنی کلمه تزایل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تزایل . [ ت َ ی ُ ] (ع مص ) پراکنده شدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از المنجد) (اقرب الموارد).

جدایی و جدا شدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

شرم داشتن از کسی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از متن اللغه ) (از اقرب الموارد) (از المنجد).