معنی کلمه علمده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علمده . [ ع َل َ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان هرازپی بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 21 هزارگزی شمال آمل و یک هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ کناره . ناحیه ایست دشت و دارای آب و هوای معتدل و مرطوب مالاریایی و دارای 175 تن سکنه است . آب آن از رودخانه ٔ هراز تأمین میشود. محصول آن برنج و غلات و پنبه و حبوبات است . شغل اهالی زراعت است . راه آن مالرو است . این ده از دو محله ٔ بالا و پائین تشکیل میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).