معنی کلمه کفجلیز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کفجلیز. [ ک َ ج َ ](اِ) کفچلیز. مغرفه . (دهار). رجوع به کفچلیز شود.